Tasa de capitalización de reversión
Tasa de capitalización que es usada para producir Valor de reversión .
Browse by Subjects
Peligro de catástrofe
Inversor pasivo
Aval Atestiguar
IRA Tradicional
Muros de fundación