DA
abbreviation

deposit account

Browse by Subjects
Carta de autorización
Certificado de impuestos
Predio
Escala para amortización de activos (ADR)
Bureau of Land Management
See All Related Terms »

petition
bd
secured
offsetting transaction
tax-qualified