Words & Phrases Related to "Ordenanza"

- C -

Comisión de Planeamiento

- D -

Densidad de zonificación

- I -

Impedimento de zonificación

- P -

Permiso de construcción
Poder Policial

- R -

Restricción

- S -

Subdivisión

- U -

Uso no conforme
Uso no conforme

- Z -

Zonificación piramidal