Terms Beginning with Z
Zapata
Zócalo
Zona con tendencia a inundación
Zona de Condenación
Zona de transición
Zona tapón
Zonas comunes
Zonificación
Zonificación aislada
Zonificación de exclusión
Zonificación del punto
Zonificación piramidal
Zonificación urbanística (lote grande o zonificación "snob")